Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

BNP Paribas Cardifs Historia

 

1973 introducerade BNP Paribas Cardif bankassurans (B2B2C) i Frankrike. Det lade grunden för en framgångsrik affärsmodell baserad på försäkringssamarbeten. Under senare delen av 1980-talet inleddes den internationella expansionen med Storbritannien och Italien. Idag har BNP Paribas Cardif dotterbolag i 36 länder och flertalet samarbetspartners. Däribland ledande banker och finansbolag, detaljhandelskedjor och telekomoperatörer.

BNP Paribas Cardif nordiska försäkringsverksamhet, har funnits sedan år 2000. De första åren som generalagent för Cardif Pinnacle Insurance Plc som också ingår i BNP Paribaskoncernen.

År 2006 tog BNP Paribas Cardif det strategiska beslutet att etablera sig mer permanent i Norden genom en nordisk försäkringskoncern. Följande år grundades de svenska försäkringsbolagen BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB med filialer i Norge och Danmark samt genom gränsöverskridande verksamhet i Finland. Sedan 2012 finns BNP Paribas Cardif även i Baltikum avseende återförsäkring.

Beslutet togs som en följd av en långsiktig strategi för de nordiska marknaderna. BNP Paribas Cardifs partnerskapsmodell bygger på tillgänglighet, transparens och time to market. Den förutsätter ett långsiktigt engagemang och en stark närvaro på den lokala marknaden.

Vår historia