Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

 

BNP Paribas Cardif globalt


 

  • 10 000 anställda
  • 90 miljoner försäkringstagare
  • Finns i 36 länder
  • Premieintäkt € 27.5 miljarder år 2014

 

Teaser-worldmap

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif - Linking partners and clients

90 miljoner människor runt om i världen har en sak gemensamt: de är försäkrade av BNP Paribas Cardif. År 1973 grundades BNP Paribas Cardif, försäkringsverksamheten inom den franska bankkoncernen BNP Paribas. BNP Paribas Cardif är idag en global specialist inom personförsäkringar och har dotterbolag i 36 länder runtom i Europa, Asien och Latinamerika.


Försäkringar via samarbetspartners

BNP Paribas Cardifs affärsmodell är baserad på samarbete med partners, däribland ledande banker och finansbolag, detaljhandelskedjor och telekomoperatörer. Genom detta samarbete tas skräddarsydda försäkringslösningar fram för att tillgodose både samarbetspartnerns och dess slutkunders försäkringsbehov. 


Specialister på låne- och betalskydd

BNP Paribas Cardif är specialister på låne- och betalskydd och jobbar ständigt med att förutspå trender i omvärlden för möta framtida försäkringsbehov. Koncernen har omkring 10000 anställda och närmare 90 miljoner försäkringstagare. År 2014 uppgick premieinkomsten till 27.5 miljarder euro.