Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Livförsäkring

 

Image-inner-page-Livforsakring 

Ett dödsfall kan få stora konsekvenser för omgivningen. Kan familjen behålla sitt boende? Kan företaget drivas vidare? En livförsäkring kan vara lösningen på många frågor.

 

En livförsäkring innebär trygghet för de efterlevande. Pengarna som betalas ut kan t ex användas för att lösa lånet på bostaden.

Livförsäkringen går att teckna till valfritt försäkringsbelopp, d.v.s. vilket belopp som ska utbetalas vid dödsfallet. Själva försäkringsbeloppet utbetalas sedan som ett engångsbelopp när den försäkrade går bort. Mottagare av beloppet är i första hand make, sambo, registrerad partner, i andra hand arvingar.

Vill du att beloppet ska utbetalas på annat sätt går det att  styra vem eller vilka som ska få det utfallande försäkringsbeloppet och hur det ska fördelas via ett särskilt förmånstagarförordnande, som du skickar in till oss. Om försäkringen ägs av annan än den försäkrade görs utbetalningen till ägaren.


Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartners.