Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Sjukförsäkring

 

Sjukförsäkring

 

Har du funderat på vad som skulle hända med din privatekonomi om du blir långvarigt sjuk?  Med en sjukförsäkring är det möjligt att få upp till 90 % av din sammanlagda inkomst vid en långvarig sjukskrivning.


En sjukförsäkring fungerar som en extra trygghet vid långvarig sjukskrivning och är ett komplement till Försäkringskassans ersättning.

Vid långvarig sjukdom ersätter Försäkringskassan ca 80 % av inkomsten upp till en årslön på 7,5 prisbasbelopp*. Med en sjukförsäkring går det att få en sammanlagd ersättning på upp till 90 % av lönen. Ersättningens storlek beror på graden av arbetsoförmåga samt valt försäkringsbelopp.

*  Prisbasbelopp 2016: 44 300 kr


Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartners.