Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Strategi

 

Image-inner-page---strategi

BNP Paribas Cardifs strategi är att växa på de nordiska marknaderna genom att med innovativa och konkurrenskraftiga försäkringslösningar och bästa möjliga service leverera mervärde till våra samarbetspartners och deras kunder.


Vår ambition är att vara den självklara partnern i försäkringssamarbeten i Norden. Vidare strävar vi efter att bli marknadsledande inom bankassurans, det vill säga samarbetet mellan bank och försäkringsbolag där försäkringsbolagets produkter säljs via banken till bankens slutkunder.

 

Partnerskapsmodell

Kontakta oss för att få mer information hur ett samarbete med oss kan se ut.