Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Våra kärnvärden

 

Image-inner-page---Kärnvärden

 

Vi lever i en föränderlig värld.  Människor i dag lever längre, flyttar oftare vilket innebär fler risker att ta hänsyn till. Regelverk, globalisering och ny teknologi påverkar sättet att göra affärer på. Konsumenter idag har nya och mer krävande förväntningar på service än tidigare.

Vi på BNP Paribas Cardif försäkrar individer individuellt genom ett nära samarbete med våra partners.

Vi eftersträvar att:

  • sätta människan i fokus
  • hålla en öppen dialog med våra partners och kunder
  • arbeta för hållbarhet i våra affärer och i de försäkringsprodukter vi erbjuder

 

Våra kärnvärden återspeglas i hela vår verksamhet.