Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Om du inte är nöjd

Om_du_inte_är_nöjd


Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vår service, våra produkter och våra arbetsrutiner. Våra kunders synpunkter, åsikter och klagomål är värdefulla för oss och ger oss möjlighet att utvecklas som försäkringsbolag.

Om du har klagomål

Om du inte är nöjd med vår service eller vår hantering kring din försäkring kan du vända dig till vår klagomålsnämnd. Nämnden består av olika funktioner för att säkerställa att ditt klagomål får en rättvis och fullständig behandling.


Du kan antingen fylla i kontaktformuläret här eller skicka brev till: 

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 Göteborg.

Ange varför du är missnöjd och glöm inte bifoga underlag som kan ligga till grund för dina synpunkter. Klagomålsansvarig är chefen för Compliance.


Om du vill ompröva ett skadeärende
Om du är missnöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du:

a) begära omprövning direkt hos skadehandläggaren
b) begära att ditt ärende omprövas i vår skadenämnd

Om vi därefter inte är överens finns det fler sätt att få ditt ärende prövat:


Allmänna Reklamationsnämnden
ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. Nämnden prövar inte alla ärenden, till exempel gör ARN inga medicinska bedömningar när det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Tfn: 08-508 860 00

www.arn.sePersonförsäkringsnämnden
Om din fråga avser medicinska bedömningar vid liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkringar kan den tas upp i Personförsäkringsnämnden. Nämndens yttrande är rådgivande.

Personförsäkringsnämnden
Svensk Försäkring
Box 24067
104 50 STOCKHOLM
Tfn: 08-522 787 20

www.forsakringsnamnder.se/PFNDomstol
Försäkringsärendet kan också prövas i domstol. Oftast sker detta först efter att prövning skett i Allmänna Reklamationsnämnden eller Personförsäkringsnämnden.


Vill du ha råd och information i försäkringfrågor?

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd och anvisningar i olika försäkringsfrågor (www.konsumenternas.se).

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumentverket (www.hallåkonsument.se).