Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Personförsäkring

 

Personförsäkring

Med personförsäkring menar vi flera olika typer av försäkringar. Gemensamt för alla personförsäkringar är att det är en individ som är försäkrad.

Hos oss hittar du bl a livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Livförsäkring

En livförsäkring innebär trygghet för dina efterlevande. Pengarna som betalas ut kan t ex användas för att lösa lån på din bostad.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen är ett komplement till Försäkringskassans ersättning och en trygghet om du blir sjuk.

Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen ger dig kvalificerad vård när du behöver den. Du behöver inte vänta i offentliga vårdköer.

Olycksfallsförsäkring

Med en olycksfallsförsäkring får du en ekonomisk trygghet om olyckan är framme. Våra olycksfallsförsäkringar gäller dygnet runt.