Skip to Content

Om oss

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

Henkilötiedot

BNP Paribas Cardif Nordic - Tietoja siitä miten käsittelemme henkilötietoja.

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää BNP Paribas -konsernissa, ja olemme ottaneet tätä koskevat tiukat määräykset käyttöön verkkosivustollamme saatavilla olevien henkilötietojen käsittelyä koskevissa ohjeissamme. Linkki
 
Tässä saat tietoa siitä, miten BNP Paribas Cardif Försäkring AB ja/tai BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB (“BNP Paribas Cardif”) käsittelee ja suojaa henkilötietojasi. Vakuutusehdoistasi selviää, mikä vakuutusyhtiö on sinun vakuutuksenantajasi ja siten rekisterinpitäjä.

BNP Paribas Cardif Försäkring AB ja BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB ovat kukin erikseen rekisterinpitäjiä ja keräävät sekä käsittelevät henkilötietoja kunkin omassa vakuutustoiminnassa. Tämän selosteen tarkoituksena on tiedottaa sinua siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme, miten me käsittelemme henkilötietojasi, miten jaamme henkilötietojasi muille, miten kauan säilytämme henkilötietojasi, mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää oikeuksiasi.
Lisätietoja voidaan antaa tarvittaessa hakiessasi / käyttäessäsi tiettyä tuotetta tai palvelua.

1. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?
 
Se, mitä henkilötietoja me sinusta käsittelemme, riippuu siitä, mikä suhteemme sinuun on tai mikä vakuutus on kyseessä. Alla on esimerkkiluettelo käsittelemistämme henkilötiedoista: 
 
• tunnistamistiedot (esimerkiksi nimi, henkilönumero, henkilökortti/ajokortti/passinumero, kansalaisuus, syntymäpaikka, sukupuoli, IP-osoite)
• yhteystiedot (esimerkiksi posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero)
• perhetilanne (esimerkiksi siviilisääty, omaiset, lasten lukumäärä ja ikä)
• taloudelliset tiedot (esimerkiksi pankkitilitiedot, verotiedot, luottokorttitiedot)
• työsuhdetiedot (esimerkiksi työsuhteen muoto, työnantaja, palkka, työttömyyttä koskeva tieto) 
• vakuutusta koskevat tiedot (esimerkiksi vakuutusnumero, korvausmäärä, sopimusaika)
• tiedot vahingosta (esimerkiksi tietoja sen arvioimiseksi, onko oikeutta korvaukseen, korvaussumma, vahinkohistoria, maksetut vahingot)
• tiedot tietyistä urheilutoiminnoista (tietyntyyppisten vakuutusten osalta)
• tiedot sinun yhteydenotoista meihin (evästeet, sähköposti, chatti, puhelinkeskustelut, kirjeenvaihto, kirjautumistiedot, ym.) 
• tiedot, joita tarvitaan toimenpiteisiin petoksen, korruption, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi 
Voi olla, että keräämme sinusta arkaluontoisia tietoja. Jos laki vaatii, keräämme tällaisia tietoja suostumuksellasi: 
• biometrinen tieto (esimerkiksi sormenjälki, kasvojen tunnistaminen tai vastaava) esimerkiksi tunnistamista, allekirjoittamista tai vastaava varten 
• terveystiedot: jos terveystiedot ovat tarpeellisia sen arvioimiseksi, millainen oikeus sinulla on vakuutukseen
• ammattiliittoon kuuluminen: kun vakuutus edellyttää tiettyyn ammattiliittoon kuulumista
 
2. MITEN ME KERÄÄMME SINUSTA HENKILÖTIETOJA?
 
Keräämme tietoja sinusta asiakkaana tai potentiaalisena asiakkaana (kun otat meihin yhteyttä, vierailet verkkosivustollamme, käytät tuotteitamme ja palveluitamme, osallistut kyselyyn), mutta myös välillisesti ihmisistä, vaikka heillä ei ole suoraa suhdetta meihin, mutta jolla on suhde sinuun esimerkiksi asiakkaana tai potentiaalisena asiakkaana, esimerkiksi;
 
• Perheenjäsenet,
• seuraajia ja oikeudenhaltijoita,
• mukanavakuutettu,
• lailliset edustajat (valtakirja),
• maksaja / maksunsaaja,
• vakuutuksensaaja,
• vuokranantajat,
• tosiasialliset edunsaajat,
• hallitus, johto ja osakkeenomistajat yrityksissä.

Kun annat meille kolmannen osapuolen henkilökohtaisia tietoja, muista ilmoittaa näille henkilöille, että käsittelemme heidän henkilökohtaisia tietojaan ja ohjata heidät näihin tietoihin. Annamme heille myös tiedot, jos / kun mahdollista.
Voimme myös kerätä henkilökohtaisia tietoja seuraavista lähteistä: 

• julkisista rekistereistä (esimerkiksi väestörekisteri)
• vakuutusedustajiltamme
• työnantajaltasi, ammattiliitosta tai muusta etujärjestöstä (jos kyseessä ryhmähenkivakuutus)
• terveydenhuollon palveluntarjoajalta (sairaus-, sairauskulu- ja tapaturmavakuutusten nojalla korvattavien vahinkojen osalta)
• kansaneläkelaitokselta tai muilta viranomaisilta (kun tämä tarpeen vahingon korvaamiseksi)
Tietyissä tilanteissa keräämme myös henkilötietojasi vaikka et olisi vielä ollut meihin suoraa yhteydessä.
Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa saamme henkilötietosi työnantajaltasi/ liiketoiminnalta tai joltain edustajaltamme/vakuutustemme tarjoajilta, jos olet esimerkiksi:
• vakuutettu, liittynyt ryhmävakuutukseen ilman edeltävää vakuutushakemusta
• osakkeenomistaja, johdon tai hallituksen jäsen, tai jonkun toimittajamme tai yhteistyökumppanimme palveluksessa.

3. OIKEUSPERUSTE JA SINUN HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN TARKOITUS?
 
Tarkoituksesta ja tiedon luonteesta riippuen henkilötietojesi käsittely perustuu yhteen tai useampaan alla lueteltuun oikeusperusteeseen:
 
a. Sopimuksen täytäntöönpano
Käytämme henkilötietojasi sopimuksen tekemiseksi ja täytäntöön panemiseksi (myös silloin, kun kuulut sopimuksen piiriin ilman omaa hakemusta) esimerkiksi:
• arvioidaksemme, voimmeko suostua hakemukseesi ja millä ehdoilla (riskiarviointi);
• vahinkojen korvaamiseksi
• vakuutuksesi hallinnoimiseksi
• tunnistaaksemme sinut asiakkaana, viestiäksemme kanssasi ja toimittaaksemme sinulle tarpeellisia tietoja
 
b. Lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi
Käytämme henkilötietojasi täyttääksemme lakisääteiset ja määräysten mukaiset velvoitteemme, muun muassa:
• rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevien lakien ja sääntöjen mukaisesti
• vero- ja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti
• täyttääksemme velvollisuutemme vastata viranomaisten kysymyksiin ja pyyntöihin
• vakuutussopimuslain mukaisesti
 
c. Oikeutettu etu
Käytämme henkilötietojasi vakuutustuotteidemme kehittämiseksi, liikesuhteiden ylläpitämisessä olemassa olevien ja potentiaalisten toimittajien ja yhteistyötahojen kanssa (mukaan lukien yhteydenpidossa yhteyshenkilöiden kanssa), riskinhallinnassamme ja laillisten oikeuksiemme puolustamiseksi. Henkilötietojasi voidaan täten käsitellä,
• todisteluun koskien vakuutusmaksuja ja -korvauksia
• petosten torjuntaan
• tietojärjestelmien yhteydessä (esimerkiksi yhteinen IT-järjestelmä) jotta meillä on korkea valmius ja IT-turvallisuus henkilötietoihin liittyen
• tilastointiin, testeihin, tuotekehityksen ja tutkimusten mallintamiseen kun kehitämme riskinhallintajärjestelmäämme tai kun parannamme olemassa olevia tuotteita tai kehitämme uusia
• optimoida ja automatisoida toimintaprosessimme (esim. automaattiset maksut / korvausten käsittely, chat-botit, jne)
• markkinatutkimuksiin ja muihin analyyseihin, mukaan lukien asiakastyytyväisyystutkimukset
• henkilöstömme koulutukseen, tai sen todistamiseksi mitä sopimuksemme suhteen on sovittu, asiakaspalvelun ja vahinko-osastojen puheluiden nauhoittamisen kautta
Joka tapauksessa, kun käsittely on tarpeen meidän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Henkilötietojasi voidaan käyttää myös ei-tunnistettavassa olevassa muodossa tilastollisiin tarkoituksiin ja lähettää toisiin yrityksiin BNP Paribas-konsernin sisällä niiden liiketoimintansa kehittämiseksi.
 
d. Suostumus
Joissakin tapauksissa suostumuksesi vaaditaan ja hankitaan tiettyjen henkilötietojen käsittelyä varten, esimerkiksi:
• antaessasi terveystietoja vakuutushakemuksen yhteydessä (kun vakuutussopimus on tehty, sovelletaan a) -kohtaa edellä)
• jos emme pysty nojautumaan toiseen oikeusperusteeseen, automatisoidun päätöksenteon yhteydessä, johon sisältyy oikeudellisia seurauksia tai joka vaikuttaa sinuun olennaisesti. Tällaisessa tilanteessa sinulle ilmoitetaan etukäteen näiden päätösten takana olevasta logiikasta, tarkoituksesta, sekä tällaisen käsittelyn odotetuista seurauksista
• jos meidän täytyy käsitellä henkilötietojasi jotakin muuta kuin tässä kohdassa 3 mainittua tarkoitusta varten, sinulle ilmoitetaan siitä, sekä jos se on tarpeellista, hankimme sinun suostumuksesi
 
4. AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO
 
Käytämme automatisoitua päätöksentekoa osana myyntiprosessiamme muun muassa edustajiemme verkkosivujen välityksellä. Automatisoitu päätöksenteko perustuu meille toimitettuihin tietoihin ja sen jälkeen järjestelmä voi tietyissä tapauksissa laskea vakuutukselle hinnan perustuen annettuihin tietoihin. Sinulla on aina oikeus ottaa yhteyttä meihin, jos et ole tyytyväinen tällaiseen automatisoituun päätökseen.
 
5. MITEN JAAMME SINUN HENKILÖTIETOJASI?
 
Täyttääksemme yllä mainitut tarkoitukset, voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien kanssa:
• vakuutusedustajat/vakuutusten tarjoajat
• jälleenvakuutusyhtiöt
• terveydenhuollon palveluntarjoajat (sairauskulu-, henkilö-, sairaus- ja tapaturmavakuutuksissa)
• palveluntarjoajat (esimerkiksi korvaustoiminnassa, kirjapainopalveluihin, digitaaliset palvelut)
• IT-toimittajat – käytämme toimittajia IT-ympäristömme ja muiden IT-palveluiden käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen.
• muut BNP Paribas-konsernin yritykset (yhteiset järjestelmät ja työvälineet)
• yhteinen vahinkoilmoitusrekisteri (esimerkiksi “YVR”)
• oikeutetut asianosaiset vakuutussopimuksiin, kuten:
• vakuutuksenottajat, vakuutusmaksun maksajat, vakuutetut sekä heidän edustajansa
• edunsaajat, pantinhaltijat, perinnönsaajat, luovutuksensaajat
• pankit, kaupalliset- ja vakuutuskumppanit
• viranomaiset, tuomioistuimet, lautakunnat jne. määräyksestä sekä sen ollessa lain mukaan sallittua
• asianajajat, edunvalvojat, kirjanpitäjät jne.
 
6. HENKILÖTIETOJESI SIIRTO EU:N/ETA:N ULKOPUOLELLE
 
Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) alueella. Globalisoitumisen ja teknologisen kehityksen ansiosta voimme rajoitetusti siirtää henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle tai sallia henkilötietoihin pääsyn EU:n/ETA:n ulkopuolelta.

Teemme parhaamme suojellaksemme yksityisyyttäsi käsittelemällä henkilötietojasi varovaisesti ja toteutamme asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimet mahdollisen EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan kohdistuvan siirron yhteydessä.  Kaikki tällaiset siirrot tapahtuvat Tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti.
 
7. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME JA KUINKA SUOJAAMME SINUN HENKILÖTIETOJASI?
 
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kun se on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten säilytämme niitä tai pidemmän ajan, joka voi johtua sovellettavasta lainsäädännöstä, esimerkiksi sovellettavista vanhentumisajoista ja vakuutussopimuksia, vakuutustoimintaa, kirjanpitoa tai tilintarkastusta koskevien lakien mukaisista vaatimuksista arkistointia ja poistamista koskevien ohjeidemme mukaisesti (Retention Policy). Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietosi poistetaan, ja harkitsemme pyyntöäsi tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Me toteutamme aina kaikki asianmukaiset tekniset, fyysiset, lailliset ja organisatoriset turvatoimet, jotka täyttävät kulloinkin voimassa olevat lakisääteiset vaatimukset yksityisyytesi suojelemiseksi. Jos annamme jonkin muun osapuolen käsitellä henkilötietojasi, joista vastaamme, tapahtuu se aina huolella ja edellyttäen, että tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelijälle asettamat vaatimukset täytetään.
 
8. OIKEUDESI
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on seuraavia oikeuksia:

• Oikeus saada tietoa: Sinulla on oikeus saada tarkempaa tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus tilata rekisteriote niistä henkilötiedoista, joita käsittelemme sinusta. Varmistamme aina henkilöllisyytesi ennen kuin pääset henkilötietoihisi.
• Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus pyytää sellaisen henkilötiedon oikaisua, jonka katsot virheelliseksi.
• Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää sellaisen henkilötiedon poistamista, jonka katsot virheelliseksi tai jolle meillä ei mielestäsi ole laillista käsittelyperustetta. Huomaa, että tiettyjen henkilötietojen osalta oikeutesi tietojen poistamiseen voi muiden lakien tai määräysten johdosta poiketa tästä.
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Voit tietyissä tilanteissa pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan.
• Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja saada henkilötietojesi käsittely tutkituksi.
• Oikeus peruuttaa suostumus: Kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen voi vaikuttaa oikeuteen koskien vakuutusta tai korvausta.
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Kopio meille luovuttamistasi henkilötiedoista voidaan pyynnöstäsi siirtää meiltä suoraan toiselle yritykselle, jos se on teknisesti mahdollista.
Jos haluat käyttää oikeuksiasi, katso alla olevat yhteystiedot kohdassa 11.
Meitä valvoo tietosuojavaltuutettu ja sinulla on myös oikeus valittaa suoraan tietosuojavaltuutetulle, mutta kehotamme sinua ottamaan ensin yhteyttä meihin käsitelläksemme valituksesi.

9. EVÄSTEET
 
Vieraillessasi jollakin meidän kotisivuistamme, evästeet voivat käsitellä tiettyjä henkilötietoja. Niin kutsutut cookie-tiedostot ovat tekstitiedostoja, joiden sisältämää tietoa käytetään tunnistamiseesi lyhyemmän tai pidemmän ajan.
Evästeiden ansiosta Internet-serverimme tunnistaa sinut ja ottaa automaattisesti esiin aiemmin rekisteröimäsi tiedot, jotta sinun ei tarvitse syöttää niitä uudestaan. Tämä säästää aikaasi vierailijana ja tarjoaa lisää toiminnallisuutta. Evästeiden avulla pystymme lisäksi helpommin oppimaan lisää vierailijoidemme tarpeista. Se antaa muun muassa tilastotietoa, jota voimme mitata ja käyttää parantaaksemme verkkosivustojamme. Emme koskaan säilytä henkilötietojasi vierailuusi liittyen verkkosivustollamme. Voit selaimessasi rajoittaa evästeitä samoin kuin luopua niistä kokonaan. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa tiettyihin toimintoihin niissä palveluissa, jotka ovat asettaneet evästeen.
Lisätietoja evästeiden käsittelystä löydät meidän evästekäytännöstämme.

10. MITEN VOIT PITÄÄ ITSESI AJANTASALLLA TÄTÄ SELOSTETTA KOSKEVISTA MUUTOKSISTA?
 
Tässä jatkuvan teknologisen kehityksen ja muutosten maailmassa voimme joutua päivittämään näitä annettuja tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.
Ilmoitamme merkittävistä muutoksista tällä verkkosivustolla sekä muun asiakkaidemme kanssa käymämme säännöllisen viestinnän välityksellä.
 
11. MITEN OTAT MEIHIN YHTEYTTÄ?
 
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, tai haluat käyttää mitä tahansa oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä meidän tietosuojavastaavaamme osoitteessa nordicdpo@bnpparibascardif.com.
 

BNP Paribas Cardif Försäkring AB, organisaationumero 516406-0567, ja henkivakuutuksille BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, 516406-0559, ovat rekisterinpitäjinä vastuussa henkilötiedoistasi. Voit kirjoittaa meille osoitteeseen:
Box 24110, 400 22 Göteborg, Ruotsi

Nämä tiedot päivitettiin viimeksi 13. tammikuuta 2021.