Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Kortförsäkring

En kortförsäkring är kopplad till ett betal/kreditkort.

En kortförsäkring betalar dina kortkostnader om du skulle bli arbetslös, inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada eller om du skulle avlida.

Vi erbjuder kortförsäkring som betalar kortkreditskulden, månatliga kortinköp eller kortkreditens månadskostnader om den försäkrade blir arbetslös, inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada eller skulle avlida.

Vi erbjuder också köpskyddsförsäkring, internetköpskyddsförsäkring, prisgarantiförsäkring och stöldskyddsförsäkring.

Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartner.