Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Livförsäkring

En livförsäkring innebär ekonomisk trygghet för de efterlevande.

Ett dödsfall kan få stora konsekvenser för omgivningen. Kan familjen behålla sitt boende? Kan företaget drivas vidare? En livförsäkring kan vara lösningen på många frågor. Pengarna som betalas ut kan till exempel användas för att lösa lånet på bostaden.

Livförsäkringen går att teckna till valfritt försäkringsbelopp, det vill säga vilket belopp som ska utbetalas vid dödsfallet. Själva försäkringsbeloppet utbetalas sedan som ett engångsbelopp när den försäkrade går bort. Mottagare av beloppet är i första hand make, sambo, registrerad partner, i andra hand arvingar.

Vill du att beloppet ska utbetalas på annat sätt går det att  styra vem eller vilka som ska få det utfallande försäkringsbeloppet och hur det ska fördelas via ett särskilt förmånstagarförordnande, som du skickar in till oss. Om försäkringen ägs av annan än den försäkrade görs utbetalningen till ägaren.

Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartner.