Skip to Content

Om oss

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

Organisation

En nordisk plattform.

Den nordiska verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg och försäljningskontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I Finland bedrivs verksamhet genom gränsöverskridande verksamhet, Freedom of Services. Vi är omkring 120 anställda i Norden och växer kontinuerligt.
 
Huvudkontoret i Göteborg har följande servicefunktioner:

 • Aktuariell service
 • Vårdplanering
 • Marknadsanalys
 • Juridik
 • Säljstöd
 • Kommunikation
 • Compliance
 • Account Management
 • Projektledning
 • Kundservice
 • Distribution
 • Risk Management
 • Medicinsk riskbedömning
 • IT & Systemutveckling
 • Ekonomi
 • Skadereglering
 • Produktutveckling
 


Legal struktur

BNP Paribas Cardif Nordic AB är ett helägt dotterbolag till BNP Paribas Cardif SA, som utgör försäkringsgrenen av den franska bankkoncernen BNP Paribas. Moderbolag i koncernen är den franska banken BNP Paribas S.A. med säte i Paris.


legal organisationsstruktur

Bild: Legal bolagsstrukur