Skip to Content

Om oss

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

BNP Paribas Cardif i Sverige

BNP Paribas Cardif Nordic AB etablerades i Sverige år 2000

BNP Paribas Cardif i Sverige (BNP Paribas Cardif Nordic AB, BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB med filialer) levererar riskförsäkring på den svenska marknaden via samarbetspartners. Vår huvudverksamhet är Låne- och Betalskydd och andra typer av personförsäkringar.

Vår uppgift som försäkringsleverantör är att bidra till starkare kundrelationer och ökad lönsamhet för våra samarbetspartners och skapa ekonomisk trygghet och mervärde för deras kunder.

BNP Paribas Cardif Nordic AB etablerades i Sverige år 2000 och bildade år 2007 en nordisk koncern med två svenska försäkringsbolag och filialer i Norge och Danmark.

Vi försäkrar omkring en halv miljon kunder och samarbetar med ett 30-tal partners, däribland flera av de ledande bankerna.

Information med anledning av Covid-19 från vår CEO Jacques Faveyrol

BNP Paribas Cardif Globalt

  • Cirka 10 000 anställda
  • Cirka 100 miljoner försäkringstagare
  • Cirka 500 samarbetspartner
  • Verksamhet i 35 länder