Skip to Content

Partner

Världen förändras ständigt och tillsammans med våra partner tar vi fram anpassade försäkringsprodukter.

Partnersamarbete

Vi arbetar nära våra samarbetspartner

Nära relationer
Vi arbetar nära dig som partner för bästa möjliga samarbete och förtroende. Detta säkerhetsställer att vi har en fördjupad kunskap om dina distributionsmetoder och kundresan hos dina kunder. Detta leder till att vi kan lägga till och utveckla specifik kompetens på våra huvudpartners marknader. Därför kan vi erbjuda dig som partner ett försäkringsdistributionsavtal som är effektivt integrerat i din organisation. Våra lösningar skapar värde, vårdar lojalitet och representerar lovande tillväxtpotential.

Vi uppmärksammar era kunders behov
Att välja försäkring är inte längre nödvändigtvis kopplat till riskuppfattning, utan snarare till den vision varje person har av sin framtid. Av den anledningen har vi segmenterat kundernas behov och försökt förstå i detalj varför och hur folk väljer att köpa försäkringsprodukter. Vi anpassar sedan detta för er kundbas tillsammans med ert team. Tillsammans kan vi därmed identifiera profilerna inom varje segment för att identifiera riktade lösningar och budskap.

Kundnöjdhet
Världen förändras ständigt och tillsammans med våra partner tar vi fram anpassade försäkringsprodukter.  Att kunderna är nöjda är mycket viktigt för oss och vi tar hänsyn till kunden längs hela värdekedjan, från produktdesign till eftermarknad. Inom BNP Paribas Cardif används ett strukturerat tillvägagångssätt som kallas Customer Centric Program. Syftet är att förbättra kundens tillfredsställelse och kundupplevelse, för att bättre kunna tjäna våra partner och skapa nya affärsmöjligheter.                                                

 

PartnerLogin

Logga in till vår partnerportal.

Logga in