Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Budgetförsäkring

Budgetförsäkringar ersätter en grupp av kostnader om den försäkrade blir arbetslös, inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada eller skulle gå bort.

Försäkra din levnadsstandard med en Budgetförsäkring

Gemensamt för alla budgetskyddsförsäkringar är att de ersätter en grupp av kostnader om den försäkrade blir arbetslös, inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada eller skulle gå bort.

Våra budgetskyddsförsäkringar ger en levnadsstandardsgaranti och ersätter kostnaderna för boendet, sparandet eller fakturor från en eller flera leverantörer.

Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartner.