Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

LÅNESKYDDSFÖRSÄKRING - BETALSKYDD

Ett betalskydd kan hjälpa dig att betala dina lånekostnader om du blir arbetslös eller sjuk.

Se till så att du kan betala dina lånekostnader om du skulle blir arbetslös eller sjuk. Säkra upp din levnadsstandard med ett betalskydd.

Har du lån eller avser att teckna lån är det tryggt att veta att du kan betala lånekostnaderna även om du blir arbetslös eller inte kan arbeta, på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. En betalskyddsförsäkring kan täcka dina månatliga lånekostnader, ränta och amortering, för det lån som försäkringen är knuten till. När du blir arbetslös eller sjuk kommer din inkomst att försämras. Försäkringen hjälper dig att behålla din levnadsstandard genom att betala de löpande kostnaderna på dina lån.

Detta är exempel på vad ett betalskydd kan omfatta:

  • Nedsatt arbetsförmåga

Försäkringen kan ge ersättning om du mister din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

  • Ofrivillig arbetslöshet

Försäkringen kan ge ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös.

  • Sjukhusvistelse

Försäkringen kan ge ersättning om du blir intagen på sjukhus.

  • Kritisk sjukdom

Försäkringen kan ge ersättning om du drabbas av en allvarlig sjukdom.

Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartner.