Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

LÅNESKYDDSFÖRSÄKRING - LIVSKYDD

Ett livskydd ger ekonomisk trygghet för de efterlevande.

Säkra upp dina lånekostnader om du skulle avlida. Har du lån eller avser att teckna lån är det tryggt att veta att lånet betalas även om du skulle gå bort. Mister den försäkrade livet går försäkringsersättningen till att helt eller delvis lösa in lånet.

Beloppet som betalas ut kan vara det försäkringsbelopp som du valde när du tecknade försäkringen eller det belopp som återstår av skulden, beroende på hur ditt försäkringsavtal är utformat.

Försäkringsbeloppet utbetalas som ett engångsbelopp vid den försäkrades bortgång. Mottagare av beloppet kan vara de efterlevande eller långivaren.

Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartner.