Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till vård. Genom försäkringen behöver du inte vänta i offentliga vårdköer utan får tillgång till snabb, planerad privatvård på en tid som passar dig.

 

Försäkringen ger dig helt enkelt kvalificerad vård när du behöver den. Genom vår vårdplanering får du snabb tillgång till specialistläkare hos privata vårdgivare. Vid sjukdom hjälper vi dig med rådgivning dygnet runt.

Försäkringen kan ersätta läkarvård, operation och sjukhusvård, sjukgymnastik, läkemedel, resor och logi, kostnader inom offentlig vård och alternativ behandling som utövas av legitimerad vårdgivare.

Exempel på vad Sjukvårdsförsäkringen kan omfatta:

 • Läkarvård
  Ersättning lämnas för kostnader i samband med undersökning, diagnostisering och behandling som utförs av läkare anvisad av BNP Paribas Cardifs vårdplanering.
 • Operation och sjukhusvård
  Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader i samband med undersökningar, operationer samt sjukhusvård.
 • Eftervård/Rehabilitering
  Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för eftervård och konvalescens.
 • Resor och logi
  Ersättning lämnas för resekostnader och boendekostnader som uppstår i samband med behandling. Alla kostnader ska godkännas i förväg av BNP Paribas Cardif.
 • Hjälpmedel
  Ersättning lämnas för kostnader för hjälpmedel som är nödvändiga för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning.
 • Kostnader inom offentlig vård
  Försäkringen lämnar ersättning för vård och läkemedel upp till högkostnadsskyddet, samt för vårdavgifter i samband med sjukhusvistelse.
 • Alternativ behandling
  Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för alternativ behandlingsform (till exempel hos kiropraktor eller naprapat) som utövas av legitimerad vårdgivare.
 • Behandling av psykolog eller psykoterapeut
  Försäkringen ersätter kostnad för psykolog eller psykoterapeut upp till ett visst antal behandlingar.

  Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartner.
Viktig information om din sjukvårdsförsäkring
För dig som har en sjukvårdsförsäkring hos BNP Paribas Cardif Försäkring AB (Cardif) vill vi informera dig om att från och med den 1 januari 2021 kommer Cardif inte längre erbjuda sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Det betyder att din nuvarande sjukvårdsförsäkring i Cardif sägs upp och upphör att gälla efter den 31 december 2020.
För att du även i fortsättningen ska ha möjlighet till ett motsvarande försäkringsskydd har Cardif tecknat en överenskommelse med ett nytt försäkringsbolag. Ett brev med ytterligare information har skickats ut om detta.
Om du har några frågor om ditt försäkringsavtal är du välkommen att kontakta kundservice på Cardif på telefon 020-52 52 56