Om oss

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

Henkilötiedot

BNP Paribas Cardif Nordic - Tietoja siitä miten käsittelemme henkilötietoja.

 
Päivitetty viimeksi 2022-06-17
 
Me otamme henkilötietojesi käsittelyn erittäin vakavasti. Näin ollen, BNP Paribas -konserni on ottanut käyttöön vahvat periaatteet henkilötietojen suojaamista koskevassa peruskirjassaan, joka on luettavissa osoitteessa. Linkki.
 

BNP Paribas Cardif Försäkring AB ja BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB ("me") on rekisterinpitäjänä vastuussa toimintoihinsa liittyvästä henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on selittää, miten käsittelemme henkilötietojasi ja miten voit hallita niitä.

Annamme tarvittaessa lisätietoja suoraan henkilötietojesi keräämisen yhteydessä. 

 

1. Oletko tämän selosteen mukainen rekisteröity?

Tämä tietosuojaseloste koskee sinua, jos olet:
 • asiakkaamme tai sopimussuhteessa meihin (esim. takaajana),
 • asiakkaamme perheenjäsen. Asiakkaamme luovuttavat meille ajoittain tietoja perheestään, kun se on välttämätöntä heille tarjottavan tuotteen tai palvelun kannalta tai tutustuaksemme heihin paremmin,
 • tuotteistamme tai palveluistamme kiinnostunut henkilö, kun luovutat meille henkilötietojasi (toimipisteessä, verkkosivustollamme ja hakemuksissa, tapahtumissa tai kampanjoissa), jotta me voimme ottaa yhteyttä sinuun,
 • tosiasiallinen edunsaaja,
 • maksutapahtuman edunsaaja,
 • vakuutussopimuksen tai vakuutuksen edunsaaja,
 • asiakkaan, joka on oikeushenkilö, johtaja tai laillinen edustaja,
 • lopullinen edunomistaja,
 • hallituksen jäsen, johdon jäsen tai osakkeenomistaja sellaisessa yrityksessä, jonka kanssa teemme yhteistyötä.
Kun annat meille muiden henkilöiden henkilötietoja, sinun on ilmoitettava heille henkilötietojen luovuttamisesta ja pyydettävä heitä lukemaan tämä tietosuojaseloste. Me sitoudumme toimimaan samoin mahdollisuuksien puitteissa (esim. kun meillä on henkilön yhteystiedot).

 

2. Miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelytoimiin? 
 
Sinulla on oikeuksia, joiden nojalla voit vaikuttaa henkilötietoihisi ja tapoihimme käsitellä niitä.
 
Jos haluat käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi, lähetä pyyntö kirjeitse osoitteeseen Box 24110, 400 22 Göteborg, Ruotsi ja liitä pyyntöön tarvittaessa kuva tai kopio henkilöllisyystodistuksestasi.
 
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käytöstä tämän tietosuojaselosteen nojalla, ota yhteys tietosuojavastaavaamme osoitteessa -
 
Box 24110, 400 22 Göteborg, Sverige tai nordicdpo@bnpparibascardif.com
 

2.1. Voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi

Jos haluat tarkastaa henkilötietosi, annamme sinulle kopio rekisteriotteesta, joka koskee käsittelemiämme henkilötietojasi. 

Lait ja asetukset voivat rajoittaa oikeuttasi päästä henkilötietoihisi. Tämä koskee esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää asetusta, joka estää meitä antamasta sinulle suoraa pääsyä henkilötietoihisi, joita käsitellään tässä tarkoituksessa. Tässä tapauksessa sinun on vaadittava oikeuttasi toimivaltaisen viranomaisen (Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto) kautta, joka pyytää tiedot meiltä.

Rekisteritietojen pyyntölomake

2.2. Voit pyytää henkilötietojesi korjaamista

Jos henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä tai puutteellisia, voit pyytää kyseisten henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä. Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita asiakirjoja muutosten tueksi.

2.3. Voit pyytää henkilötietojesi poistamista

Jos haluat, voit pyytää henkilötietosi poistamista lainsäädännön sallimissa rajoissa.

2.4. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella

Jos et hyväksy käsittelyä oikeutetun edun perusteella, voit vastustaa sitä tietyn tilanteen perusteella antamalla meille tarkat tiedot vastustamastasi käsittelystä ja ilmoittamalla syyt käsittelyn vastustamiseen. Me lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, ellei siihen ole pakottavia lakisääteisiä perusteita tai ellei se ole välttämätöntä oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

2.5. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin  

Sinulla on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien profilointiin siinä määrin kuin se liittyy kyseisiin kaupallisiin tarkoituksiin.

2.6. Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Jos kyseenalaistat käyttämiemme henkilötietojesi oikeudellisuuden tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä, me vahvistamme tai tarkistamme pyyntösi. Voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi käsittelyn pyyntösi käsittelyn ajaksi.

2.7. Voit vastustaa automaattista päätöksentekoa

 Sinulla on oikeus vastustaa sinuun kohdistuvaa yksinomaan automatisoitua päätöksentekoa, joka perustuu profilointiin, tai jolla on oikeudellinen vaikutus sinuun tai joka muuten vaikuttaa sinuun merkittävästi. Voimme kuitenkin automatisoida tällaisen päätöksen, jos se on välttämätöntä lakisääteisen sopimuksemme solmimiseksi tai noudattamiseksi tai jos olet antanut siihen suostumuksen.
Sinulla on kuitenkin joka tapauksessa oikeus riitauttaa päätös, ilmaista näkemyksesi ja pyytää, että pätevä henkilö tarkastaa päätöksen. Katso lisätietoja liitteestä 1

2.8. Voit peruuttaa suostumuksesi

Jos olet antanut meille suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn.  Huomaa, että tiettyjen henkilötietojen osalta oikeutesi tietojen poistamiseen voi muiden lakien tai määräysten johdosta poiketa tästä.

2.9. Voit pyytää henkilötietojesi siirtämistä

Voit pyytää kopion meille antamistasi henkilötiedoistajäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Jos se on teknisesti toteutettavissa, voit pyytää meitä siirtämään kyseisen kopion kolmannelle osapuolelle.

2.10. Voit tehdä valituksen viranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka yleensä sijaitsee asuinmaassasi, Suomessa tämä viranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

3. Miksi ja millä oikeusperusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Tässä osiossa kerrotaan, miksi käsittelemme henkilötietojasi ja mikä käsittelyn oikeusperuste on.

3.1. Henkilötietojasi käsitellään useiden lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi

Henkilötietojasi käsitellään tarvittaessa, jotta voimme noudattaa meitä velvoittavia säännöksiä, kuten pankki- ja rahoitusmääräyksiä.

3.1.1. Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin

 • Valvomme tapahtumiasi, jotta voimme käsitellä, estää ja havaita petokset.
 • Hallitaksemme, ehkäistäksemme sekä raportoidaksemme riskejä (rahoitus-, luotto, oikeus-, vaatimustenmukaisuus- tai maineriskit jne.), joita BNP Paribas -konsernille voi aiheutua sen toimintojen yhteydessä.
 • Avustamme veropetosten torjunnassa ja täytämme verotarkastus- ja veroilmoitusvelvoitteemme.
 • Kirjaamme tapahtumat kirjanpitotarkoituksessa.
 • Ehkäisemme, havaitsemme ja raportoimme yritysten yhteiskuntavastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyviä riskejä.
 • Havaitsemme ja estämme lahjontaa.
 • Noudatamme säännöksiä, joita sovelletaan sähköisten allekirjoitusten varmenteita myöntäviin luottamuspalvelun tarjoajiin.
 • Vaihdamme tietoja ja raportoimme erilaisista operaatioista, tapahtumista tai toimeksiannoista tai vastaamme viralliseen pyyntöön, jonka esittäjä on asianmukaisesti valtuutettu paikallinen tai ulkomainen rahoitus-, vero-, hallinto-, syyttäjä- tai oikeusviranomainen, välimies tai sovittelija, lainvalvontaviranomainen, valtion virasto tai julkinen elin.

3.1.2. Käsittelemme henkilötietojasi myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistarkoituksessa

Pankkikonsernin jäsenenä meillä on oltava tehokas keskitetysti hallinnoitu järjestelmä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen (AML/TF) kaikissa yksiköissämme sekä järjestelmä paikallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten pakotteiden soveltamiseen. 
Tässä yhteydessä me olemme yhteisrekisterinpitäjiä BNP Paribas SA -yhtiön, BNP Paribas -konsernin emoyhtiön kanssa (tässä osiossa termi "me" käsittää myös BNP Paribas SA -yhtiön). Näiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi suoritettavat käsittelytoimenpiteet on lueteltu liitteessä 2.

 

3.2. Henkilötietojasi käsitellään sopimuksen toimeenpanemiseen, jossa olet osapuolena, tai pyynnöstäsi tehtäviin sopimusta edeltäviin toimenpiteisiin

Henkilötietojasi käsitellään tarvittaessa seuraavissa sopimuksen solmimisen tai toimeenpanemisen edellyttämissä tarkoituksissa:
 
 • arvioidaksemme, voimmeko hyväksyä hakemuksesi ja millä ehdoilla (riskiarviointi);
 • vahinkojen korvaamiseksi;
 • vakuutuksesi hallinnoimiseksi;
 • tunnistaaksemme sinut asiakkaana, viestiäksemme kanssasi ja toimittaaksemme sinulle tarpeellisia tietoja.

3.3. Henkilötietojasi käsitellään meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi

Jos käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, vertaamme kyseistä oikeutettua etuamme sinun etuihisi tai perusoikeuksiisi ja -vapauksiisi, jotta voimme varmistaa, että ne ovat tasapainossa. Jos haluat lisätietoa käsittelystä oikeutetun edun perusteella, ota meihin yhteyttä yllä kohdassa 2 olevia yhteystietoja käyttäen.  

3.3.1. Liiketoiminnassamme vakuuttajana käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin

Hallinnoimme meihin kohdistuvia riskejä:
 • Säilytämme toiminto- tai tapahtumatositteet, mukaan lukien sähköiset tositteet.
 • Valvomme tapahtumiasi, jotta voimme käsitellä, estää ja havaita petokset, erityisesti seuraamalla sellaisia tapahtumia, jotka poikkeavat normaalista rutiinista/malleista.
 • Käsittelemme oikeudellisia vaatimuksia ja vastineita haastetapauksissa.
 • Kehitämme tilastollisia malleja vakuutusriskisi määrittämiseksi, testejä ja malleja tutkimukseen ja kehitykseen tavoitteenamme parantaa riskienhallintajärjestelmäämme tai parantaa olemassa olevia tuotteita tai kehittää uusia.
Parantaaksemme kyberturvallisuutta, hallitaksemme alustojamme ja verkkosivustojamme sekä varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuus. 
 
Parantaaksemme toimintaprosessiemme ja asiakaspalvelumme automatisointia ja tehokkuutta mm:
 
 • toteuttaaksemme automatisointia prosesseissamme, kuten korvausten käsittelyssä ja korvausten maksamisessa,
 • henkilöstömme kouluttamiseen tai sopimuksiamme koskevien todisteiden hankkimiseen asiakaspalvelu- ja korvausosastoomme soitettujen nauhoitettujen puheluiden avulla,
 • pyyntöjesi seuranta ja tyytyväisyytesi parantaminen henkilötietojen perusteella, jotka on kerätty kanssasi vuorovaikutuksessamme, kuten puhelintallenteet ja sähköpostit. 
Suorittaaksemme tilastollisia tutkimuksia ja kehittääksemme ennalta määritettäviä ja kuvaavia malleja:
 • markkinointitarkoituksiin: tunnistaaksemme tarpeitasi parhaiden vastaavat tuotteet ja palvelut, laatiaksemme uusia tarjouksia tai tunnistaaksemme uusia trendejä asiakkaidemme joukossa sekä kehittääksemme markkinointi käytäntöjämme ottaen huomioon asiakkaidemme toiveet,
 • turvallisuustarkoitukset: estääksemme mahdolliset turvallisuuspoikkeamat ja parantaaksemme turvallisuuden hallintaa,
 • määräysten noudattaminen (esim. rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta) ja riskien hallinta,
 • henkilötietojasi voidaan käyttää myös anonymisoidussa muodossa tilastollisiin tarkoituksiin ja lähettää muille BNP Paribas -konserniin kuuluville yrityksille niiden liiketoiminnan kehittämiseksi.
Yleisemmin: tiedottaaksemme sinulle tuotteistamme 
 • järjestääksemme markkinointitoimia,
 • tehdäksemme asiakastyytyväisyys- ja mielipidetutkimuksia.

 

3.3.2. Käytämme henkilötietojasi kaupallisten tarjousten lähettämiseen sähköpostitse, postitse ja puhelimitse

Osana BNP Paribas -konsernia me haluamme tarjota sinulle täyden valikoiman tuotteita ja palveluita, jotka parhaiten vastaavat tarpeitasi.
Kun olet asiakkaamme ja ellet vastusta, voimme sähköisesti lähettää näitä tarjouksia tuotteistamme ja palveluistamme ja konsernista, jos ne vastaavat niitä tarjouksia, jotka olet jo tilannut. 
Takaamme, että nämä kaupalliset tarjoukset liittyvät tuotteisiimme ja palveluihimme, jotka ovat olennaisia tarpeidesi kannalta ja jotka täydentävät sinulla jo ennestään olevia tuotteita tai palveluita niin, että molempien edut ovat tasapainossa.

Voimme lähettää sinulle myös puhelimitse tai postitse, ellet sitä vastusta, tarjouksia meidän sekä konsernin ja luottokumppaniemme tuotteista tai palveluista.

3.4. Henkilötietojasi käsitellään, jos olet antanut siihen suostumuksen

Tietyissä henkilötietojen käsittelyissä annamme sinulle määrättyjä tietoja ja pyydämme suostumuksesi. Voit tietysti peruuttaa suostumuksen milloin tahansa. Pyydämme suostumuksesi erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • sähköiset tarjoukset tuotteista ja palveluista, jotka eivät vastaa aiemmin tilaamiasi tuotteita tai palveluita ja jotka tarjoaa luottokumppanimme,
 • selaustietojesi (evästeiden) käyttäminen kaupallisissa tarkoituksissa tai parantaaksemme profiilisi tuntemusta,
 • erityisten henkilötietoryhmien (tai "arkaluonteisten tietojen") käsittely, mukaan lukien terveystiedot, ammattiliittojen jäsenyys (jos vakuutus edellyttää jäsenyyttä erityisliittoon),
 • käsittely muihin kuin kohdassa 3 kuvattuihin tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopivia muun oikeusperustan kanssa,
 • yksinomaan automatisoituun käsittelyyn perustuvien päätösten tekeminen, jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Tarvittaessa annamme sinulle tarkkoja tietoja tähän päätökseen liittyvästä logiikasta, tällaisen käsittelyn merkityksestä ja seurauksista.
Sinulta voidaan pyytää tarvittaessa lisäsuostumus henkilötietojesi käsittelemistä varten.

 

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme? 

Me keräämme ja käytämme henkilötietojasi, eli mitä tahansa tietoja, joista sinut voi tunnistaa.

Riippuen muun muassa siitä, mihin henkilöryhmään kuulut, millaisia tuotteita sinulle tarjoamme ja vuorovaikutuksestasi kanssamme, keräämme sinusta erilaisia henkilötietoja, esimerkkeinä seuraavat:

 • Tunnistetiedot: esim. koko nimi, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka, kansallisuus, henkilötunnus, passin numero, ajokortin numero
 • Yhteystiedot: (yksityiset tai työpaikan) postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tiedot perhetilanteesta: tiedot siviilisäädystä, kotitalouden jäsenet (henkilömäärä, ikä, työpaikka ja koulutus), omistamasi omaisuus (asunto tai talo)
 • Talous-, rahoitus- ja verotiedot: pankkitilitiedot, verotiedot, luottokorttitiedot
 • Koulutus- ja työllistymistiedot: työsuhteen muoto, työnantajan nimi ja palkka, tiedot työttömyydestä
 • Tietoja omistamistasi tuotteista: pankkitilitiedot, omistetut ja käytetyt tuotteet ja palvelut (vakuutus), asiakkaan, vakuutetun tunnistenumero, sopimus, vahinkoilmoitus, korvaukset, palveluntarjoajan, rinnakkaisvakuuttajien ja jälleenvakuuttajien viitteet, sopimuksen kesto, summat, suoraveloitusvaltuutus, maksuvälineisiin tai tapahtumiin liittyvät tiedot, kuten tapahtumanumero, tilattua tuotetta tai palvelua koskevat tapahtuman tiedot, maksamattomat summat, takaisinperintä
 • Vakuutusmaksun maksamiseen tarvittavat tiedot: esim. pankkikortin numero, pankkikortin voimassaolopäivä, pankkiviitteet (Pankkitilinumero/IBAN);
 • Vahinkojen ja etujen määrittämiseen tai arviointiin liittyvät tiedot: esim. menetykseen liittyvät tiedot sekä tiedot julkisesti saatavilla olevilta Internet-sivuilta saadut tiedot, joiden tarkoituksena on etsiä perillisten puuttuessa sopimusten edunsaajat
 • Korvaustiedot: esim. tiedot korvausoikeuden arvioimiseksi, korvaushistoria, mukaan lukien maksettu korvaus ja korvauksen määrä
 • Kanssasi käydystä yhteydenpidosta kerätyt tiedot: esim. kommenttisi, ehdotuksesi, tarpeesi, jotka on kerätty sinulta henkilökohtaisesti ja puhelinkeskusteluissa, sähköpostikeskusteluissa, verkkokeskusteluissa, sosiaalisen median sivustojemme keskusteluissa ja viimeisimmissä valituksissasi. Yhteys- ja seurantatiedot, kuten evästeet ja jäljittimet ei-kaupallisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin verkkosivustoillamme, verkkopalveluissamme, sovelluksissamme ja sosiaalisen median sivustoillamme
 • Tiedot laitteistasi (matkapuhelin, tietokone, taulutietokone jne.): IP-osoite, tekniset tiedot ja yksilölliset tunnistetiedot
 • Tietoja tietyistä urheiluaktiviteeteista tietyntyyppisissä vakuutuksissa.
Petosten, korruption, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan tarvittavat tiedot, katso kohta 3.1.2. edellä.
 
Me voimme kerätä arkaluontoisia tietoja, kuten terveystietoja, liiton jäsenyystietoja tai rikoksiin liittyviä tietoja noudattaen tarkasti tietosuoja-asetuksissa määritettyjä ehtoja.
 • Terveystiedot: esimerkiksi joidenkin vakuutussopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon.
 • Liittoon kuuluminen: jos vakuutus edellyttää jäsenyyttä erityisessä liitossa.

 

5. Keneltä keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, mutta voimme kerätä henkilötietoja myös muista lähteistä.

Joskus keräämme henkilötietoja julkisista lähteistä, kuten:
 • yhteinen vahinkorekisteri (esimerkiksi “YVR”),
 • vakuutusedustajamme,
 • kolmansilta osapuolilta, kuten petostentorjuntavirastoilta,
 • työnantajasi, ammattiliittosi tai muu eturyhmäsi (jos kyseessä on ryhmävakuutus),
 • muilta BNP Paribas -konsernin yksiköiltä,
 • hoidontarjoajilta (kun selvitetään sairaus-, sairaanhoito tai tapaturmavakuutuksen korvausvaatimuksia),
 • kansaneläkelaitokselta tai muilta viranomaisilta (jos niitä vaaditaan korvausten selvittämiseen).
 
Tietyissä tilanteissa keräämme myös henkilötietojasi, vaikka et olisi vielä ollut meihin suoraa yhteydessä.
 
Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa saamme henkilötietosi työnantajaltasi/ liiketoiminnalta tai joltain edustajaltamme/vakuutustemme tarjoajilta, jos olet esimerkiksi:
 • vakuutettu, liittynyt ryhmävakuutukseen ilman edeltävää vakuutushakemusta,
 • osakkeenomistaja, johdon tai hallituksen jäsen, tai jonkun toimittajamme tai yhteistyökumppanimme palveluksessa,
 • määrätyt edunsaajat henkivakuutuksen perusteella.

 

6. Kenelle me luovutamme henkilötietojasi ja miksi?

a. BNP Paribas -konsernin yksiköt 

BNP Paribas -konsernin jäsenenä teemme tiivistä yhteistyötä konsernin muiden yhtiöiden kanssa ympäri maailman. Henkilötietojasi voidaan siksi luovuttaa paikallisten lakien ja määräysten sallimassa laajuudessa muille BNP Paribas -konsernin yksiköille, kun se on välttämätöntä seuraavissa tarkoituksissa:

 • lukuisten edellä mainittujen lakisääteisten ja hallinnollisten velvoitteidemme täyttämiseksi
b. Vastaanottajat BNP Paribas -konsernin ulkopuolella ja käsittelijät
Joissakin tässä tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville tahoille, kun se on välttämätöntä:
 • käsittelijät, jotka tarjoavat palveluja meidän puolestamme (esim. IT-palvelut, logistiikka, painopalvelut, televiestintä, digitaaliset palvelut, hoitoalan tarjoajat, neuvonta, jakelu ja markkinointi),
 • pankki-, kaupalliset ja vakuutuskumppanit, riippumattomat edustajat, vakuutusedustajat tai -jakelijat, jälleenvakuutusyhtiöt, rahoituslaitokset,
 • paikalliset tai ulkoimaiset rahoitus-, vero-, hallinto-, rikos- tai oikeusviranomaiset, sovittelijat, julkiset viranomaiset tai laitokset, joille me tai jokin BNP Paribas -konsernin yksiköistä on velvollinen luovuttamaan tiedot seuraavista syistä:
  - näiden tahojen pyynnöstä;
  - vastineissamme, haasteissamme tai oikeudenkäynneissämme,
  -  täyttääksemme meihin tai mihin tahansa BNP Paribas -konserniyhtiöön sovellettavan asetuksen tai viranomaisen määräyksen velvoitteet.
 • kolmansien osapuolten maksupalveluidentarjoajat (pankkitiliesi tiedot) suorittaaksemme maksuja tai tarjotaksemme tilitietopalveluita, jos olet suostunut henkilötietojesi siirtämiseen kyseiselle kolmannelle osapuolelle,
 • yhteinen vahinkorekisteri (esimerkiksi “YVR”),
 • vakuutussopimusten sidosryhmät, kuten vakuutuksenottajat, vakuutusmaksun maksajat, vakuutetut ja heidän edustajansa,
 • tietyt säännellyt ammatinharjoittajat, esimerkkeinä lakimiehet, notaarit, luottoluokituslaitokset tai tilintarkastajat erityisissä pakottavissa tilanteissa (riita-asiat, tilintarkastus ym.) sekä BNP Paribas -konsernin yhtiöiden tai liiketoimintojen todelliset tai tarjoutuneet ostajat tai vakuuttajamme.

 

7. Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Henkilötietojasi voidaan siirtää kansainvälisesti Euroopan talousalueelta (ETA) ETA:n ulkopuoliseen maahan. Mikäli Euroopan komissio on todennut ETA:n ulkopuolisen maan tarjoavan tietosuojan olevan riittävä, sinun henkilötietosi voidaan siirtää tällä perusteella.
 
Siirroissa, joiden kohteena olevan ETA:n ulkopuolisen maan tietosuojan tasoa komissio ei ole todennut riittäväksi, oikeusperustana on joko kyseiseen tilanteeseen sovellettava poikkeus (eli se, että siirtäminen on välttämätöntä sopimuksen solmimiseksi kanssasi esimerkiksi kansainvälisen maksun suorittamiseksi) tai se, että käytämme jotain seuraavista suojatoimista henkilötietojesi tietoturvan varmistamiseksi:
 • Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet
 • yritystä koskevat sitovat säännöt. 
Voit saada jäljennöksen näistä suojatoimista tai yksityiskohdista, mikäli ne ovat saatavilla, lähettämällä kirjallisen pyynnön kohdassa osoitteeseen nordicdpo@bnpparibascardif.com
 
8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Säilytämme henkilötietojasi soveltuvien lakien ja määräysten noudattamisen edellyttämän ajan tai muun ajanjakson, joka liittyy toiminnallisiin vaatimuksiimme, kuten tilin asianmukaiseen ylläpitoon, asiakassuhteen hallinnan helpottamiseen ja oikeudellisiin vaatimuksiin tai viranomaispyyntöihin vastaamiseen. Lisätietoja tietojen säilyttämisajasta löydät liitteestä 3
 
9. Tämän tietosuojaselosteen päivitysten seuraaminen
Teknologian jatkuvasti kehittyessä tarkastamme tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti ja päivitämme sitä tarvittaessa. Ilmoitamme sinulle kaikista merkittävistä muutoksista verkkosivustomme tai tavallisten viestintäkanavien kautta. 
 
BNP Paribas Cardif Försäkring AB, organisaationumero 516406-0567, ja henkivakuutuksille BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, 516406-0559, ovat rekisterinpitäjinä vastuussa henkilötiedoistasi.