BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

BNP PARIBAS CARDIF OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Tillsammans med Hyresgästföreningen erbjuder BNP Paribas Cardif tre olika försäkringar till gruppmedlemmar i Hyresgästföreningen.

Läs mer om försäkringarna och hitta blanketter genom att klicka på försäkringarnas namn.
 

Bo Kvar försäkringen
När du blev medlem i Hyresgästföreningen fick du en Bo kvar-försäkring kostnadsfritt under tre månader.
Om du vill ha kvar din försäkring efter periodens slut måste du förlänga den genom att betala.
 

VARFÖR SKA DU BEHÅLLA DIN FÖRSÄKRING?
Vid arbetslöshet eller sjukskrivning kan det vara svårt att betala sina boendekostnader. Försäkringen ger dig en ökad trygghet genom att täcka upp för delar av dina boendekostnader t.ex. för hyra, el och medlemsavgiften till Hyresgästföreningen. Försäkringen ger också ersättning vid kritisk sjukdom och dödsfall.
 

ANMÄL SKADA
Du kan anmäla din skada direkt online eller via post.
(Anmäl skada online gäller ej Dödsfall, Kritisk sjukdom eller Olycksfall)

Vill du vara med och bidra till en bättre miljö?
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och vill vara med och bidra till en bättre miljö. Autogiro är ett miljövänligt sätt att betala på och dessutom är det enkelt eftersom pengarna dras automatiskt från ditt konto varje månad.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta BNP Paribas Cardifs kundservice på info@bnpparibascardif.se eller 020-52 52 56.
 

KONTAKT

BNP Paribas Cardif
Box 24110
400 22 Göteborg

Tel:020-525256

Mejl:info@bnpparibascardif.se

Bo Kvar fr.o.m. 2019-04-01

För dig som blivit medlem i Hyresgästföreningen from 1/4 2019.

LÄS MER

Bo Kvar före 2019-04-01

För dig som blivit medlem i Hyresgästföreningen före 1/4 2019.

LÄS MER

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden.

LÄS MER