Skip to Content

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du inte är nöjd

Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vår service, våra produkter och våra arbetsrutiner. Våra kunders synpunkter, åsikter och klagomål är värdefulla för oss och ger oss möjlighet att utvecklas som försäkringsbolag.

 

Om du har klagomål

Om du inte är nöjd med vår service eller vår hantering kring din försäkring kan du vända dig till vår klagomålsnämnd. Nämnden består av olika funktioner för att säkerställa att ditt klagomål får en rättvis och fullständig behandling. Det är kostnadsfritt att få ditt ärende granskat av nämnden.

Du kan skicka brev till:

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 Göteborg.

Ange varför du är missnöjd och glöm inte bifoga underlag som kan ligga till grund för dina synpunkter. 

Det går också bra att kontakta oss via mejl: se-skada@cardif.com

Kristin Adolfsson är ansvarig för klagomålsnämnden. 

 

Om du vill ompröva ett skadeärende

Om du är missnöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du: a) begära omprövning direkt hos skadehandläggaren b) begära att ditt ärende omprövas i vår skadenämnd Om vi därefter inte är överens finns det fler sätt att få ditt ärende prövat.

 

Allmänna Reklamationsnämnden

ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. Nämnden prövar inte alla ärenden, till exempel gör ARN inga medicinska bedömningar när det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkringar. www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Tel: 08-508 860 00

 

Personförsäkringsnämnden

Om din fråga avser medicinska bedömningar vid liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkringar kan den tas upp i Personförsäkringsnämnden. Nämndens yttrande är rådgivande. www.forsakringsnamnder.se/PFN

Personförsäkringsnämnden
Svensk Försäkring
Box 24067
104 50 STOCKHOLM
Tel: 08-522 787 20

 

Domstol

Försäkringsärendet kan också prövas i domstol. Oftast sker detta först efter att prövning skett i Allmänna Reklamationsnämnden eller Personförsäkringsnämnden.

 

Vill du ha råd och information i försäkringfrågor?

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring och pension men prövar inte tvister.

Du kan kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå på Telefon 0200 - 22 58 00 alla vardagar mellan 9 och 12. 

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumentverket. www.hallåkonsument.se

BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg

Tel: 020- 52 52 56

Mejl: info@bnpparibascardif.se