Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du inte är nöjd

Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vår service, våra produkter och våra arbetsrutiner. Våra kunders synpunkter, åsikter och klagomål är värdefulla för oss och ger oss möjlighet att utvecklas som försäkringsbolag.

 

Ta kontakt med oss direkt

Om du har ett allmänt klagomål är du välkommen kontakta vår kundservice på 020- 52 52 56 eller info@bnpparibascardif.se. Vi har öppet vardagar 8-17.

Mejla inte känsliga uppgifter
När du mejlar oss ber vi dig att inte skriva hälsouppgifter eller andra känsliga personuppgifter. Då är det bättre att du ringer oss eller laddar upp dokument säkert via vår hemsida.

Du kan även skicka brev till:

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Box 24110, 400 22 Göteborg

Inkomna klagomål kommer att hanteras skyndsamt och omsorgsfullt. Klagomålsansvarig är Kristin Adolfsson.

 

Jag är missnöjd med mitt skadeärende, hur gör jag?
 

   Prata med avdelningen som handlagt ditt ärende

Ibland kan det ha uppstått ett missförstånd som enkelt kan redas ut med ett samtal. Kontakta därför först vår skadeavdelning. Du når skadeavdelningen genom att ringa 020- 52 52 56 och välja knappval 2.   
 

  Få ditt ärende granskat av skadenämnden

Om du inte är nöjd med det slutgiltiga beslutet som vi fattat så har du möjlighet att få ditt ärende granskat av vår Skadenämnd. Skadenämnden gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Prövningen är självklart kostnadsfri.

Kom i håg att du måste begära omprövning inom sex månader efter BNP Paribas Cardifs slutliga beslut.   
 

  Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt lösa problemet tillsammans och du fortfarande inte är nöjd med resultatet, finns det ett antal andra möjligheter för att få ditt ärende prövat.

Du kan vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller till Konsumentverket (Hallå konsument) för kostnadsfri hjälp.

Vid tvist kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

 

__________________________

Klagomålsnämnden och Skadenämnden består av personer från olika delar av verksamheten för att klagomål och beslutsomprövningar ska få en så allsidig och omfattande handläggning som möjligt.

 

BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg

Tel:020- 52 52 56

Mejl:info@bnpparibascardif.se