Trygghet genom hela livet

Vi erbjuder låne- och betalskydd för personlån, billån, bolån och kortförsäkringar. Försäkringarna förmedlas via banker och lånegivare.

Kritisk sjukdom

I del av våra försäkringar ingår ett ekonomiskt skydd som betalas ut till dig om du drabbas av en allvarlig sjukdom. Det kan kännas jobbigt att tänka på, men ibland är det bra att planera för det oförutsedda.


Försäkringen kan göra det ekonomiskt enklare att klara av den svåra och osäkra tiden efter att du har en allvarlig sjukdom. Den kan även vara ett extra stöd för din omgivning om du behöver tas om hand.

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. De sjukdomar som räknas till kritisk sjukdom är – hjärtinfarkt, stroke, cancer, njursvikt, transplantation eller bypass.

 

Ta kontakt med din bank eller långivare om du är intresserad av våra försäkringar.