Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Hur hittar jag mina försäkringsvillkor?

Du är välkommen att kontakta vår kundservice på 020-52 52 56 för att ta del av försäkringsvillkoren. Villkoren finns också tillgängliga via den bank eller kreditbolag där du tecknade försäkringen.
 

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Kan jag logga in i ”mina sidor”?

Vår kundportal är under utveckling och kan för tillfället inte visa information om din försäkring. Kontakta vår kundservice på 020-52 52 56 så besvarar vi dina frågor om försäkringen.
 

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Hur ansöker jag om ersättning?

Om du blivit arbetslös eller sjukskriven och har ett Betalskydd eller Låneskydd kan du anmäla din skada online.

För övriga försäkringar är du välkommen att ringa oss på 020 - 52 52 56 för att beställa en skadeblankett.
Du kan även vända dig till vår samarbetspartner där du ansökte om din försäkring.
 

Du skickar din skadeanmälan till:
BNP Paribas Cardif, Box 24110, 400 22 Göteborg.

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Vilken skatteklass har min försäkring?

Försäkring Skatteklass
Livförsäkring/Livskydd K
Olycksfallsförsäkring K
Sjukförsäkring K
Inkomstskydd K
Betalskyddsförsäkring/
Låneskydd/Kontoskydd
K
Sjukavbrottsförsäkring K
Barnförsäkring K

 

 

 

 

 

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Jag har haft en sjukvårdsförsäkring hos er, vad gäller?

Från och med 1 januari 2021 erbjuder BNP Paribas Cardif inte längre sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Det betyder att din nuvarande sjukvårdsförsäkring har sagts upp och upphörde att gälla efter den 31 december 2020.

För att du även i fortsättningen ska ha möjlighet till ett motsvarande försäkringsskydd tecknades en överenskommelse med ett nytt försäkringsbolag. Ett brev med information skickades till dig under hösten 2020. 

Om du har några frågor om ditt försäkringsavtal är du välkommen att kontakta oss.

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Hur betalar jag min försäkring?

Försäkringen betalas antingen via autogiro eller faktura. Observera att vissa försäkringar endast kan betalas månadsvis via autogiro. För att ändra till månadsvis autogirobetalning behöver du underteckna ett särskilt autogiromedgivande.

Du hittar vad som gäller för din försäkring i dina villkor.

Om du har några frågor eller vill ändra till fakturabetalning kan du kontakta oss på 020 - 52 52 56 eller info@bnpparibascardif.se.

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Hur ändrar jag mitt försäkringsbelopp?

Beroende på vilken typ av försäkring du har kan du själv välja försäkringsbelopp.

Kontakta oss gärna för mer information.

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Jag vill teckna en försäkring hos er, hur gör jag?

BNP Paribas Cardifs försäkringar förmedlas via våra samarbetspartner som bland annat består av banker och kreditmarknadsbolag.

Kontakta din bank eller kreditmarknadsbolag för att ta reda på om de har ett samarbete med oss.

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Hur avslutar jag min försäkring?

Kontakta oss för mer information om hur du går tillväga för att avsluta din försäkring.

Gäller det en livförsäkring eller livskydd måste vi få ett skriftligt underlag.

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Vad är kvalificeringstid och karenstid?

Försäkringen har en kvalificeringstid och en karenstid.

Kvalificeringstiden är den första tiden efter att du blivit ansluten till försäkringen och du får inte ersättning för händelser som inträffar under denna tid. 
 

Karenstiden är den första tiden från det att skadan eller händelsen inträffar. Under karenstiden får du ingen ersättning. 


Vilken kvalificeringstid och karenstid din försäkring har hittar du i försäkringens villkor. 

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

Handläggningstiden kan ta upp till två veckor från det att vi har mottagit kompletta handlingar. Samtliga handlingar behöver skickas in för att ett beslut kan tas. 

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Vilken dokumentation krävs?

All information gällande vilka handlingar du behöver skicka in hittar du här: https://bnpparibascardif.se/kunder/anmal-skada.  

Vid arbetslöshet: A-kassans utbetalningsspecifikation finns att hämta via a-kassans hemsida. På utbetalningsspecifikationen behöver ditt namn och antalet ersättningsdagar för respektive vecka framgå.

 Vid sjukskrivning: Försäkringskassans utbetalningsspecifikation finns att hämta på Försäkringskassans hemsida. På utbetalningsspecifikationen behöver ersättningsgrad och period framgå. 

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Vad är ett 037-intyg?

037-intyg är ett intyg som visar vilka ersättningar du har eller har haft från Försäkringskassan de senaste 2 åren. Du kan ladda ner detta intyg på Försäkringskassans hemsida eller beställa det på telefon från Försäkringskassans kundservice.

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Var laddar jag upp fler handlingar?

Om du vill komplettera din skadeanmälan eller ladda upp handlingar i ett pågående ärende kan du göra det under fliken "Skicka in dokument". https://bnpparibascardif.se/kunder/kundlogin 

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Jag har frågor om min amortering, betalning och mitt lån. Vem vänder jag mig till?

BNP Paribas Cardif administrerar din försäkring. Har du frågor som rör amortering eller betalning av ditt lån hänvisar vi dig till din långivare.

 

Covid-19

 

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Jag är sjukskriven på grund av Covid-19. Kan jag få ersättning från försäkringen?

Se dina gällande försäkringsvillkor för vad som gäller om du blir sjukskriven. 

Du är välkommen att kontakta vår kundservice på 020-52 52 56 för att ta del av försäkringsvillkoren. Villkoren finns också tillgängliga via den bank eller kreditbolag där du tecknade försäkringen.
 
logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Om jag redan har försäkring, kan jag få ersättning för omständigheter som Covid-19?

Har du en försäkring sedan tidigare gäller villkoren precis som tidigare. Observera att det alltid finns begränsningar i villkoren och att vissa försäkringar innehåller undantag som omfattar Covid-19 (sjukdom som omfattas av smittskyddslagen).
 
logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Vad händer om jag hamnar i karantän? Kan försäkringen lämna ersättning?

Nej, försäkringen ersätter inte om du hamnar i karantän. Däremot kan du i vissa fall få ersättning från Försäkringskassan.
 
logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Täcker livförsäkring dödsfall på grund av Covid-19?

Ja, försäkringen täcker dödsfall på grund av Covid-19.
 
logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Vad händer om jag tecknar försäkring idag och blir sjuk i Covid-19 imorgon?

Våra försäkringar gäller med en kvalificeringstid. Du kan inte få ersättning om du tecknar försäkring i dag och blir sjukskriven i morgon.
 

 

Övriga frågor

 

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Hur kontaktar vi er om vi är intresserade av att bli er samarbetspartner?

Kontakta vår säljavdelning på 031-707 98 70.

logo BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg
Tel: 031-707 98 70 (växel)
Email: info@bnpparibascardif.se

Kan jag skicka in en spontanansökan?

Välkommen att skicka in en spontanansökan till oss på jobb@bnpparibascardif.com

BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg

Tel:020- 52 52 56

Mejl:info@bnpparibascardif.se