Coronaviruset

BNP Paribas Cardif följer utvecklingen av Covid-19 noggrant

Med anledning av Coronaviruset

BNP Paribas Cardif följer utvecklingen av Covid-19 noggrant

För att säkerställa en fortsatt hög tillgänglighet för dig som är försäkrad har vi beslutat att införa åtgärder i vår nordiska verksamhet för att fortsatt kunna erbjuda er hög service. 

Du som försäkrad kan vara trygg i att vi hanterar din anmälan precis som vanligt i linje med vad som är avtalat i försäkringen. För att vi ska kunna ta hand om ditt ärende så snart som möjligt behöver din anmälan om sjukskrivning eller arbetslöshet vara komplett. Det är viktigt att du bifogar samtliga handlingar som vi efterfrågar. Läs mer här.

 

DE VANLIGASTE FRÅGORNA JUST NU

Jag har blivit permitterad. Kan jag få ersättning från försäkringen?

Försäkringen ersätter inte permittering. Skulle du bli arbetslös gäller försäkringen enligt gällande försäkringsvillkor.

Vad händer om jag blir av med mitt jobb som en följd av Covid-19?

Försäkringen gäller som vanligt för arbetslöshet och vi göra inga undantag för Covid-19. För fullständig information om hur din försäkring gäller ber vi dig att titta i dina försäkringsvillkor.

Har du frågor om A-kassan? Gå in på din A-kassas hemsida för mer information om vad som gäller om du blir arbetslös. Hitta din A-kassa här.

Jag är sjukskriven på grund av Covid-19. Kan jag få ersättning från försäkringen?

Se gällande försäkringsvillkor för vad som gäller om du blir sjukskriven.

Har du frågor om sjukpenning? Gå in på Försäkringskassans hemsida för mer information.

Vad händer om jag hamnar i karantän? Kan försäkringen lämna ersättning?

Nej, försäkringen ersätter inte om du hamnar i karantän. Däremot kan du i vissa fall få ersättning från Försäkringskassan.

Vad händer om jag tecknar försäkring idag och blir permitterad, varslad eller uppsagd imorgon?

Du kan inte få ersättning för denna händelse om du tecknar försäkring idag.

Vad händer om jag tecknar försäkring idag och blir sjuk i Covid-19 imorgon?

Våra försäkringar gäller med en kvalificeringstid. Du kan inte få ersättning om du tecknar försäkring i dag och blir sjukskriven i morgon.

Till dig som funderar på att ta ett lån eller precis tagit ett nytt lån – att tänka på

Kvalificeringstid: I din försäkring finns något som heter kvalificeringstid. Kvalificeringstid är den tid från försäkringens startdatum räknat som måste passera innan du har rätt att få ersättning från försäkringen. En händelse som inträffar under kvalificeringstiden omfattas inte av försäkringen.

Karenstid: I försäkringen finns även något som kallas karenstid. Det är den tid från din första dag av sjukskrivning eller arbetslöshet som behöver passera innan vi betalar ut ersättning till dig. Karenstiden är oftast 30 dagar. Läs fullständiga försäkringsvillkor för mer information och detaljer om hur din försäkring gäller.

Om jag redan har försäkring, kan jag få ersättning från försäkringen i dessa tider eller finns det undantag för omständigheter som Covid-19?

Har du en försäkring sedan tidigare gäller villkoren precis som tidigare. Observera att det alltid finns begränsningar i villkoren och att vissa försäkringar innehåller undantag som omfattar Covid-19 (sjukdom som omfattas av smittskyddslagen).

Täcker livförsäkring dödsfall på grund av Covid-19?

Ja, försäkringen täcker dödsfall på grund av Covid-19.

Sjukvårdsförsäkringen

Sjukvårdsförsäkringen kan inte användas om du har symptom som kan tyda på att du har covid-19. Om du har förkylningsliknande symptom och/eller andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk ska du kontakta 1177.

Om du har ett besök bokat via din sjukvårdsförsäkring av annan anledning och får symptom som kan tyda på att du blivit smittad av Covid-19, om du besökt ett riskområde eller om du varit i kontakt med någon som har covid-19 behöver du avboka ditt planerade besök via en länk i ditt boknings-sms. Om det är mindre än 24 timmar kvar till besöket behöver du kontakta oss för hjälp med avbokning. Det finns även möjlighet för telefontider och besök via videolänk. Vi ber dig att löpande följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Övrig information:

Du kan även söka efter information om hur Coronaviruset kan komma att påverka dig på din banks eller övriga försäkringsbolags hemsidor.

Fullständig information om hur försäkringar gäller hittar du i dina försäkringsvillkor.

Coronaviruset förändrar hela tiden läget och vi ber er ha överseende om vi inte kan besvara dig lika fort som tidigare. Vi rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad hos Folkhälsomyndigheten, WHO och Svenska Utrikesdepartementet. För mer information kring hur vi hanterar ärenden relaterade till Covid-19 vänligen kontakta oss på 020- 52 52 56.

BNP PARIBAS CARDIF
Box 24110
400 22 Göteborg

Tel:020- 52 52 56

Mejl:info@bnpparibascardif.se