Om oss

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

Visselblåsning

Visselblåsningsfunktionen, på denna sida, ger dig möjlighet att rapportera information om ett brott eller en lagöverträdelse, ett hot eller skada av allmänintresse, ett brott eller ett försök att dölja ett brott mot gällande lag eller förordning eller ett brott mot koncernens Code of Conduct.

Om du är kund hos BNP Paribas Cardif och vill anmäla ett klagomål eller vill få ditt skadeärende omprövat ska du inte använda visselblåsningsfunktionen. Då kan du istället läsa mer på vår sida om du inte är nöjd.


Visselblåsningsfunktion

BNP Paribas Cardif är förpliktigad till strikt efterlevelse av lagar och förordningar och att följa reglerna i koncernens uppförandekod.

Visselblåsningsrapporter behandlas av oberoende experter på ett konfidentiellt sätt och i enlighet med gällande lag. Visselblåsare skyddas mot risken för repressalier som föreskrivs i gällande lag. Eventuella missbruk av visselblåsningssystemet kan utsätta den rapporterande personen för disciplinära sanktioner eller åtal.

Avdelningen ”Professional Ethics”, som tillhör regelefterlevnadsfunktionen, är ansvariga för BNP Paribas Cardifs visselblåsningsfunktion. 

Du rapporterar till Visselblåsningsfunktionen genom att skicka ett e-mail till whistleblowing@bnpparibascardif.se eller ringa 031-7300146 och lämna ett meddelande. För att garantera din anonymitet vänligen notera att du bör ringa från skyddat nummer.

Frågor och svar


När kan du rapportera?

När du har skälig anledning att anta att information om missförhållandena är sanna och det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller om det skett brott mot BNP Paribas Code of Conduct. 


Hur kan du rapportera?

Om du är en extern tredje part, skicka ett e-mail till whistleblowing@bnpparibascardif.se eller ring 031-7300146 och lämna ett meddelande.


Kan jag vara anonym när jag rapporterar?

Ja, din rapport kan vara anonym. Vi rekommenderar dock att du uppger dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig. 


Kommer jag få återkoppling på min rapport?

Ja, du får en bekräftelse på att rapporten är mottagen, om inte du har avsagt dig bekräftelse eller att vi har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet. Du får också återkoppling i skälig utsträckning om åtgärder som har vidtagits.


Kommer konfidentialitet vara säkerställd?

Ja, de oberoende experterna är tränade i att hantera visselblåsningsrapporter konfidentiellt och de vidtar åtgärder för upprätthålla detta. 
 

Hur hanterar BNP Paribas Cardif mina personuppgifter?

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter vid visselblåsning.