Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring ger extra trygghet vid långvarig sjukskrivning.

Har du funderat på vad som skulle hända med din privatekonomi om du blir långvarigt sjuk?  Med en sjukförsäkring är det möjligt att få upp till 90 % av din sammanlagda inkomst vid en långvarig sjukskrivning. En sjukförsäkring är ett komplement till Försäkringskassans ersättning.

Vid långvarig sjukdom ersätter Försäkringskassan cirka 80 % av inkomsten upp till en årslön på 7,5 prisbasbelopp. Med en sjukförsäkring går det att få en sammanlagd ersättning på upp till 90 % av lönen. Ersättningens storlek beror på graden av nedsatt arbetsförmåga samt valt försäkringsbelopp.

Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartner.