Om oss

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

Strategi

Bolagets strategi är att växa på de nordiska marknaderna.

BNP Paribas Cardifs strategi är att växa på de nordiska marknaderna genom att med innovativa och konkurrenskraftiga försäkringslösningar och bästa möjliga service leverera mervärde till våra samarbetspartners och deras kunder.

Vår ambition är att vara den självklara partnern i försäkringssamarbeten i Norden. Vidare strävar vi efter att bli marknadsledande inom bankassurans, det vill säga samarbetet mellan bank och försäkringsbolag där försäkringsbolagets produkter säljs via banken till bankens slutkunder.

Kontakta oss för att få mer information hur ett samarbete med BNP Paribas Cardif kan se ut.