Så arbetar vi med hållbarhet

Vi arbetar med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet - både på lokal och global nivå.

Fyra fokusområden

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet lokalt och globalt. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv på hållbarhet som omfattar både social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.


Hållbara försäkringar

Vi utvecklar våra försäkringsprodukter på ett socialt hållbart sätt så att våra kunder får ett skydd anpassat efter dagens förutsättningar. Vi använder även ett tillgängligt språk så att det är enkelt för våra kunder att förstå vad deras försäkringsskydd innehåller, vad som krävs för att få ersättning och hur de enkelt kan göra en skadeanmälan digitalt.

 

Hållbara investeringar

Vi investerar i gröna obligationer med omsorg för miljö och samhälle. På så sätt är vi med och finansierar flera projekt som bidrar till en grönare och klimatsmartare framtid. För att säkerställa att de investeringar vi gör är hållbara följer vi ESG-kriterierna (miljö- sociala och bolagsstyrningskriterier).

 

Hållbart bolag

Vi utbildar våra ledare i att motverka alla former av diskriminering och trakasserier för att skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö för våra anställda. Vi ser också till att våra anställda kan upprätthålla en god balans mellan arbete- och fritid. Dessutom arbetar vi med individuella utvecklingsplaner och ser till att våra medarbetare kan växa och utvecklas internt både lokalt men också internationellt.

 

Hållbart samhälle

Vårt samhällsansvar är inte begränsat till vårt bolag eller våra intressen. Därför erbjuder vi våra medarbetare att på betalad arbetstid engagera sig volontärt i ett antal lokala organisationer som vi samarbetar med.

 

  • Göteborgs Stadsmission, erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet.
  • Öppet Hus, arbetar med mentorsskapsprogram för att hjälpa personer med utländskbakgrund att komma in på den svenska arbetsmarknaden.
  • GeBlod, arbetar med blodgivning för att rädda liv.