Om oss

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

Organisation

Den nordiska verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg och försäljningskontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I Finland bedrivs verksamhet genom gränsöverskridande verksamhet, Freedom of Services.

 

Legal struktur

BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org. nr 516406-0567 och BNP Paribas Livförsäkring AB, org.nr 516406-0559, har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige, Norge (genom filial), Danmark (genom filial) och Finland (genom gränsöverskridande verksamhet).

Dessa försäkringsbolag är dotterbolag till BNP Paribas Cardif Nordic AB, org. nr 556591-7902. BNP Paribas Cardif Nordic AB är i sin tur helägt dotterbolag till det franska försäkringsholdingbolaget BNP Paribas Cardif SA, som genom sina dotterbolag bedriver försäkringsverksamhet i ett 40-tal länder.

BNP Paribas Cardif SA ägs av den franska banken BNP Paribas SA med säte i Paris.


legal organisationsstruktur