Skip to Content

Partner

Världen förändras ständigt och tillsammans med våra partners tar vi fram anpassade försäkringsprodukter.

Bli vår samarbetspartner

Vi tar hand om era kunder. Erbjud trygghet genom oss.

Nära relationer
En av våra främsta styrkor är vårt fokus på partnerskapet. Vi har ett nära samarbete med våra partners och är proaktiva i vår strävan efter att vara en förstklassig samarbetspartner, något som bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vi på BNP Paribas Cardif har dessutom mångårig erfarenhet och expertis inom bancassurance; med djupa insikter i kundernas behov samt hur marknaden ser ut och fungerar. Med en kombination av expertis och engagemang skapar och utvecklar vi tillsammans med våra partners produkter och tjänster som höjer värdet på deras helhetserbjudande, något som ökar kundnöjdheten och som skapar lojalitet hos kunderna. 

Vi förstår era kunders behov
Att välja försäkring är inte längre nödvändigtvis kopplat till riskuppfattning, utan snarare till den vision varje person har av sin framtid. Av den anledningen har vi segmenterat kundernas behov och försökt förstå i detalj varför och hur folk väljer att köpa försäkringsprodukter. Vi anpassar sedan detta för er kundbas tillsammans med ert team. Tillsammans kan vi därmed identifiera profilerna inom varje segment för att identifiera riktade lösningar och budskap.

Kundnöjdhet
Världen förändras ständigt och tillsammans med våra partner tar vi fram anpassade försäkringsprodukter.  Att kunderna är nöjda är mycket viktigt för oss och vi tar hänsyn till kunden längs hela värdekedjan: alltifrån hur vi utvecklar produkterna, till ansökningsprocessen, till processen för hantering av skadeärende – om olyckan eller oturen är framme. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra både kundnöjdhet och kundupplevelse, för att bättre kunna hjälpa våra partner att skapa nya affärsmöjligheter.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss på 031-707 98 70 så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda.                                            

 

Kontakta oss

Vi på BNP Paribas Cardif vill gärna träffa er organisation för att se hur vi kan ta fram den bästa lösningen för just er verksamhet.

Kontakta oss på 031-707 98 70, så berättar vi mer om hur vi kan komma igång med ett samarbete.