Trygghet genom hela livet

Vi erbjuder låne- och betalskydd för personlån, billån, bolån och kortförsäkringar. Försäkringarna förmedlas via banker och lånegivare.

Köpskydd

Köpskyddsförsäkringen ersätter varor som är köpta med kreditkort om de blir stulna vid inbrott eller överfall, eller skadade genom olyckshändelse under försäkringsperioden.


Försäkringen är giltig i 90 dagar från att varan är köpt med kortet och skada eller stöld ska ha inträffat i Sverige. Försäkringen kan högst ersätta två separata försäkringshändelser under en period på 12 månader.

Alla skador orsakade av en och samma händelse anses vara en och samma skada. Försäkringen är kostnadsfri och ingår när du tecknat ett kreditkort hos vår samarbetspartner.