Försäkringar

Skräddarsydda personförsäkringar via samarbetspartner.

Vi på BNP Paribas Cardif jobbar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Olycksfallsförsäkring

För ekonomisk trygghet om olyckan är framme.

LÄS MER

Låneskydd Betalskydd

För ekonomisk trygghet vid arbetslöshet eller sjukdom.

LÄS MER

Låneskydd Livskydd

För ekonomisk trygghet till de efterlevande.

LÄS MER

Livförsäkring

För ekonomisk trygghet till de efterlevande.

LÄS MER

Budgetförsäkring

För att försäkra din levnadsstandard.

Läs mer

Kortförsäkring

För att betala dina kortkostnader om något händer.

Läs mer