Trygghet genom hela livet

Vi erbjuder låne- och betalskydd för personlån, billån, bolån och kortförsäkringar. Försäkringarna förmedlas via banker och lånegivare.

Olycksfall

Våra olycksfallsförsäkringar gäller dygnet runt på arbetstid och fritid. Försäkringen kan ersätta kostnader orsakade av olycksfall och ge ersättning om du inte blir helt återställd efter skadan.


En olycksfallsskada är kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, yttre och oförutsedd händelse som uppstår vid en specifik tidpunkt och plats.

Om du efter ett olycksfall fått en bestående funktionsnedsättning eller en varaktig nedsättning av din arbetsförmåga kan du få ersättning med ett engångsbelopp. Ersättningens storlek beror på hur stor funktionsnedsättning din skada bedöms till, ålder samt ditt försäkrade belopp.


Du kan exempelvis få ersättning för läkekostnader, tandskadekostnader, merkostnader och kostnader för psykologbesök.