Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av vid en plötslig, yttre och ofrivillig händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats.

INFORMATION OM OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN
Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden.
 

OBS! Den här produkten går inte längre att teckna.

Villkor

Blanketter skadeanmälan: