Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Låneskyddsförsäkring

Låneskyddsförsäkringen hjälper till att betala dina lånekostnader om du blir arbetslös eller sjuk.

Skulle du ha råd att betala dina lånekostnader om du blir arbetslös eller sjuk? Eller om du skulle avlida - har dina efterlevande råd att lösa din del av lånet eller måste de flytta från bostaden?

En låneskyddsförsäkring betalar lånets månadskostnader om den försäkrade blir arbetslös eller inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Försäkringen kan också innefatta ett livskydd som utbetalas vid den försäkrades bortgång och ger efterlevande möjlighet att lösa hela eller delar av den försäkrades lån.

Vi erbjuder låneskyddsförsäkring som är kopplad till bolån, motorlån, konsumtionslån, leasingavtal och kreditkort.

Kortförsäkring

För att betala dina kortkostnader om något händer.

Läs mer

Budgetförsäkring

För att försäkra din levnadsstandard.

Läs mer