Trygghet genom hela livet

Vi erbjuder låne- och betalskydd för personlån, billån, bolån och kortförsäkringar. Försäkringarna förmedlas via banker och lånegivare.

Låneskyddsförsäkring

Låneskyddsförsäkringen hjälper till att betala dina lånekostnader om du blir arbetslös eller sjuk.

Skulle du ha råd att betala dina lånekostnader om du blir arbetslös eller sjuk? Eller om du skulle avlida - har dina efterlevande råd att lösa din del av lånet eller måste de flytta från bostaden?

En låneskyddsförsäkring betalar lånets månadskostnader om den försäkrade blir arbetslös eller inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Försäkringen kan också innefatta ett livskydd som utbetalas vid den försäkrades bortgång och ger efterlevande möjlighet att lösa hela eller delar av den försäkrades lån.

Vi erbjuder låneskyddsförsäkring som är kopplad till bolån, motorlån, konsumtionslån, leasingavtal och kreditkort.

Köpskydd

Ersättning för stöld eller skada på vara som betalats med kreditkort.

Läs mer

Kritisk sjukdom

Ekonomiskt skydd om du blir allvarligt sjuk.

Läs mer