Trygghet genom hela livet

Vi erbjuder låne- och betalskydd för personlån, billån, bolån och kortförsäkringar. Försäkringarna förmedlas via banker och lånegivare.

Personförsäkring-produktbeskrivning

Gemensamt för alla personförsäkringar är att det är en person som är försäkrad.

Personförsäkring

Med personförsäkring menar vi flera olika typer av försäkringar. Gemensamt för alla personförsäkringar är att det är en individ som är försäkrad.

Hos oss hittar du bl a livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Köpskydd

Ersättning för stöld eller skada på vara som betalats med kreditkort.

Läs mer

Kritisk sjukdom

Ekonomiskt skydd om du blir allvarligt sjuk.

Läs mer