Låneskyddsförsäkring

Skulle du ha råd att betala dina lånekostnader om du blir arbetslös eller sjuk? Eller om du skulle avlida - har dina efterlevande råd att lösa din del av lånet eller måste de flytta från bostaden?

Läs mer

Kortförsäkring

En kortförsäkring betalar dina kortkostnader om du skulle bli arbetslös, inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada eller om du skulle avlida.

Läs mer

Budgetförsäkring

Försäkra din levnadsstandard med en Budgetförsäkring.

Läs mer