Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Personförsäkring-produktbeskrivning

Gemensamt för alla personförsäkringar är att det är en person som är försäkrad.

Personförsäkring

Med personförsäkring menar vi flera olika typer av försäkringar. Gemensamt för alla personförsäkringar är att det är en individ som är försäkrad.

Hos oss hittar du bl a livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Budgetförsäkring

För att försäkra din levnadsstandard.

Läs mer

Kortförsäkring

För att betala dina kortkostnader om något händer.

Läs mer